รายละเอียดบทความ

คู่มือการใช้และการดูแลรักษาตู้แช่สแตนเลส ตู้แช่มินิมาร์ท และตู้โชว์เค้ก

คู่มือการใช้และการดูแลรักษาตู้แช่สแตนเลส ตู้แช่มินิมาร์ท และตู้โชว์เค้ก

 

ข้อแนะนำก่อนการใช้งาน

1. แกะวัสดุที่ห่อหุ้มตู้แช่ทั้งหมดออก เช่น โฟม เทป และวัสดุห่อหุ้มอื่นๆ จากนั้นเปิดประตูตู้แช่ทิ้งไว้สักครู่เพื่อระบายอากาศ

2. ก่อนใช้งานตู้แช่ทุกครั้งควรทำความสะอาดภายในตู้แช่ก่อน

3. เสียบปลั๊กไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับ ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าเฟสเดียวที่ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ (220V, 50Hz)

4. กดปุ่ม ON เพื่อเปิดการทำงานของตู้แช่ประมาณ 30-45 นาที เพื่อให้ตู้แช่ทำงานให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการก่อน จึงจะนำสินค้าเข้าไปแช่ภายในตู้

 

 วิธีการแช่สินค้าหรือเครื่องดื่ม

1. นำสินค้าหรือเครื่องดื่มที่ต้องการแช่เข้าแช่ภายในตู้เย็น

2. อย่าวางสินค้าหรือเครื่องดื่มปิดกั้นช่องดูดอากาศและช่องปล่อยอากาศ เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการถ่ายเทความเย็นของตู้แช่ลดลง และอาจทำให้แผงคอยล์เย็นอุดตันได้

3. วางสินค้าหรือเครื่องดื่มให้พอดีกับชั้นวางของ โดยคำนึงถึงน้ำหนักของสินค้าให้เหมาะสม และดูแลเรื่องการจัดเรียงสินค้าที่ดี ควรมีการเว้นช่องว่างเล็กน้อยเพื่อให้ลมเย็นกระจายตัวได้ทั่วถึง

 

ข้อแนะนำในการใช้ตู้แช่อย่างถูกวิธี เพื่อยืดอายุการใช้งานของตู้แช่และเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

 

    1. ห้ามตั้งตู้แช่ใกล้แหล่งความร้อน การตั้งตู้แช่ใกล้เตาไฟ หรือถูกแสงแดดส่องถึงจะทำให้ตู้แช่ทำงานอย่างหนัก

    2. ควรตั้งตู้แช่ในอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ควรตั้งตู้แช่ในที่อับชื้น

        -  กรณีตู้แช่สแตนเลส และตู้แช่มินิมาร์ท ตำแหน่งที่ตั้งตู้แช่ควรมีระยะห่างจากเพดานอย่างน้อยประมาณ 30 ซม.  ด้านข้าง 3 ซม. ด้านหลังควรห่างจากผนังอย่างน้อย 10 ซม. เพื่อความสะดวกในการปิดเปิดตู้และการระบายอากาศที่ดี  อันจะส่งผลทำให้ตู้แช่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน

        -  กรณีตู้โชว์เค้ก ควรเว้นพื้นที่ด้านหลังตู้อย่างน้อย 30-50 ซม. และติดตั้งในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ซึ่งจะส่งผลทำให้ตู้โชว์เค้กทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน

    3. ระมัดระวังอย่าให้สายไฟชำรุด ในการติดตั้งตู้แช่ควรตรวจสอบสายไฟว่าชำรุดหรือไม่ ซึ่งอาจมีผลมาจาก  การวางตัวตู้ทับสายไฟ หรือสายไฟถูกปาดขณะติดตั้ง  ถ้าพบว่าสายไฟเกิดชำรุด ต้องแจ้งให้ช่างเปลี่ยนโดยด่วน  และขณะเสียบปลั๊กไฟหรือถอดปลั๊กไฟ ควรจับที่หัวปลั๊ก ไม่ควรกระชากสายไฟ เพราะอาจทำให้สายไฟขาดใน  และจะส่งผลเสียหายต่อตู้แช่และระบบไฟฟ้าในพื้นที่ได้

    4. อย่าเสียบปลั๊กตู้แช่ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ปลั๊กของตู้แช่ควรแยกออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ และควรมีอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรไว้ด้วย

    5. เต้ารับของพื้นที่ที่ติดตั้งตู้แช่ ตู้โชว์เค้กควรมีสายดินรองรับ

    6. เลือกใช้อุณหภูมิให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อประหยัดพลังงาน

    7. ควรติดตั้งตู้แช่ในพื้นที่ราบเรียบ หลีกเลี่ยงการติดตั้งในพื้นที่ลาดเอียงหรือพื้นที่ที่มีน้ำขัง

 

คำเตือน

    1. เมื่อกระแสไฟฟ้าเกิดขัดข้อง เช่น ไฟตก หรือไฟดับให้รีบถอดปลั๊กตู้แช่ทันที เมื่อกระแสไฟฟ้าเป็นปกติแล้ว จึงจะเสียบปลั๊กตู้แช่ การเสียบปลั๊กตู้แช่อีกครั้งหลังจากที่ถอดปลั๊กแล้ว ควรทิ้งช่วงระยะเวลาให้ห่าง อย่างน้อย 5 นาที

    2. ห้ามเก็บสารเคมีและสารไวไฟ ไว้ในตู้แช่เด็ดขาด เพราะสารเคมีและสารไวไฟมีจุดวาบไฟต่ำ อาจทำให้เกิดการระเบิดได้ นอกจากนี้ไม่ควรเก็บสารเคมีต่างๆ รวมกับอาหาร เพราะจะทำให้เกิดสารปนเปื้อนในอาหารได้

    3.  ห้ามใช้น้ำมันหรือยาฉีด เช็ดตู้แช่ การใช้น้ำยาฉีดหรือสารเคมีอื่น ๆ ฉีดเช็ดตู้แช่อาจทำให้ตู้แช่ เกิดรอยด่างได้

4. อย่าแช่ขวดเบียร์, ขวดน้ำอัดลมลงในช่องแช่แข็ง เพราะความเย็นจะทำให้น้ำในขวดแข็งและขยายตัวจนทำให้ขวดแตกได้

5. ห้าม ใช้มีดหรือของมีคม งัดแซะน้ำแข็งออกจากช่องแช่แข็งโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้แผงความเย็นชำรุดได้ หากเกิดความเสียหายดังกล่าว ทางร้านจะไม่รับผิดชอบ เพราะเกิดจากผู้ใช้เอง

6. ห้ามใช้น้ำราดภายในตู้แช่โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วจากระบบไฟฟ้าได้

 

FactoryOutletShop

ผู้ลงบทความ : FactoryOutletShop