รายละเอียดบทความ

การพิจารณาเครื่องดูดควัน (Exhaust Hood) ให้เหมาะกับการใช้งาน

การพิจารณาเครื่องดูดควัน (Exhaust Hood) ให้เหมาะกับการใช้งาน

 

1. เครื่องดูดวันต้องมีขนาดใหญ่กว่าขนาดเตา  เพื่อให้คลุมพื้นที่ของควันที่เกิดจากการทำอาหาร อย่างน้อยข้างละ 10-15 .

2. เครื่องต้องสามารถปรับแรงลมดูดได้  การทำอาหารที่ทั้งหนักและเบาเครื่องดูดควันก็ควรปรับแรงลมดูด ตามประเภทของอาหารที่ทำสูงสุดควรเผื่อไว้ถึง 2,000 ลบ.ม./ชม. หรือมากกว่าสำหรับเครื่องที่มีมอเตอร์ และพัดลมในตัวที่มีกำลังดูดมากๆไม่สามารถหลีกเลี่ยงเรื่องเสียงได้ยกเว้นมอเตอร์และพัดลมตั้งอยู่ภายนอก เสียงที่เครื่องจะเงียบกว่ามากไม่สามารถปรับแรงลมดูดได้ค่าใช้จ่ายสูงและเสียภาพลักษณ์ของตัวบ้าน

3. เครื่องควรดักเก็บน้ำมันได้ดี สำหรับครัวหนักที่มีการปรุงอาหารโดยใช้ไฟแรงและใช้น้ำมันมากเครื่องที่ดีควรดักเก็บน้ำมัน ให้มากที่สุด โดยชั้นแรกควรมีที่ดักคือฟิลเตอร์ และเพื่อให้เกิดช่องลมดูดมาก แผงของฟิลเตอร์ต้องใหญ่เพื่อคลุมพื้นที่ของควัน ที่เกิดจากการทำอาหาร ที่สำคัญต้องถอดล้างได้ การดักชั้นที่สองควรดักน้ำมัน ที่สลัดออกจากใบพัดลมได้ ลักษณะของใบพัดลมก็ควรเป็นใบพัดลมแบบ BACKWARD ซึ่งใบจะไม่จับน้ำมัน

4. มอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ควรเปรอะเปื้อนน้ำมัน  โครงสร้างภายในเมื่อถอดฟิลเตอร์แล้วไม่ควรเห็นมอเตอร์ และสายไฟเพราะน้ำมันอาจรอดผ่านฟิลเตอร์ไปจับที่มอเตอร์ทำให้การดูแลรักษายาก

5. ควรมีภาชนะดักเก็บน้ำมันเป็นที่  เครื่องดูดควันที่มีการดักน้ำมันที่ดีควรมีภาชนะดักเก็บน้ำมันไม่ควรให้น้ำมันขังอยู่ในเครื่องเพราะล้างทำความสะอาดยาก

6. หลอดไฟแสงสว่างควรเป็นหลอดสีขาว ( DAY LIGHT ) เพราะการทำอาหารถ้าเป็นหลอดสีเหลืองจะทำให้มองอาหารปรุงสุกผิดเพี้ยนไปได้

7. เครื่องดูดควันควรเป็นโลหะไร้สนิม (Stainless Steel) เพราะน้ำยาที่ใช้ล้างคราบไขมันเป็นกรดจะทำให้เครื่องมีอายุการใช้งานยาวนาน

8. อะไหล่ทุกชิ้นของเครื่องควรหาเปลี่ยนได้ทันที   การทำอาหารเราต้องทำทุกวันถ้าเครื่องเสียไม่สามารถปรุงอาหารได้ เพราะฉะนั้นควรเลือกเครื่องที่มีอะไหล่เปลี่ยนได้ทันทีและมีบริการหลังการขาย

9. คุณสมบัติในการใช้งานแต่ละพื้นที่   เครื่องดูดควันสำหรับครัวหนักควรเป็นพื้นที่เปิดให้อากาศหมุนเวียนผ่านได้สะดวก เพราะขณะที่เครื่องทำงานจะเกิดการเคลื่อนที่ของลมผ่านเข้าเครื่อง ความเร็วของลมที่เคลื่อนที่เข้าเครื่องมากเท่าไรจะดูดเอาควันที่ทำอาหารผ่านเข้าเครื่องมากเท่านั้น สำหรับครัวที่ปิดทึบหรืออยู่ในห้องปรับอากาศ(แอร์) ไม่มีอากาศภายนอกเข้ามาแทนที่ได้สะดวกจะทำให้ห้องเกิดสูญญากาศและเครื่องก็ดูดได้ไม่มีประสิทธิภาพ

 

ผู้ลงบทความ : FactoryOutlet